9bit ინფორმაციული ტექნოლოგიები, დეველოპმენტი, გრაფიკული დიზაინი...
 
 •  

  Moodle არის ოფენსორს პროგრამა, რომელიც გამოიყენება ელექტრონული სწავლებისთვის(e-leargning), რაც ნელ-ნელა ინერგება საქართველოში.

  Moodle ხელს უწყობს სასწავლებელს სასწავლო პროცესის ცენტრალიზებას და მოქნილობას.

   

  9bit დაგეხმარებათ moodle-ს დანერგვაში და კადრის დატრეინინგებაში, რომელსაც მოუწევს ინფორმაციის შეყვანა.

   ასევე გთავაზობთ აუთსორსინგს იმ შემთხვევისთვის თუ ესეთი კადრი დამკვეთს არ ეყოლება.

   

  რაც ყველაზე მთავარია ეს პროექტი არის "უფასო", შესაბამისად მისი დანერგვა გაცილებით ნაკლებ ხარჯთან და დროსთან არის დაკავშირებული.

   

     რაც შეეხება სტაბულირობას: მასზე 20 წლის განმავლობაში მუშაობს კომპანია რამდენიმე ასეული დეველოპერით, რომელიც ყოველთვის ანახლებს, ცდის და ატესტირებს პროდუქტს, ნერგავს მოწინავე ტექნოლგიებს და სასწავლებლების ყველა აუცლებელ მოთხოვნებს ითვალისწინებს.

   

  ამ პროდუქტზე არის აგებული მსოფლიოს უამრავი უნივერსიტეტი და სასწავლო ცენტრი.

  სასწავლებლები ხშირად ცდებიან და ადგილობრივ დეველოპერებს უკვეთავენ თავისზე მორგებული პროგრამის შექმნას, რითაც

  - თანხობრივად მეტის გადახდაც უწევთ

  - იღებენ არასრულ პროდუქტს

  რომელის გაუმჯობესებისათვის ისევ დეველოპერისთვის თანხის გადახდამდე მიდიან.

  ამ ყველაფერთან ერთად ეს პროდუქტი ხშირ შემთხვევაში არის დასახვეწი და უამრავ პრობლემებს აწყდება დამკვეტი. რაც moodle-ში მინიმუმამდეა დაყვანილი.

 •  

  სასწავლებლის დირექტორატისთვის moodle საშუალებას იძლევა ზედმიწევნით აკონტროლოს სასწავლო პროცესში ჩართული ყველა ადამიანი, დროისა და ზედმეტი თანხების დანახარჯის გარეშშე.

   

  მოსწავლეებისა და სტუდენტების მონიტოგინგი:

  • დასწრება
  • აქტივობა
  • შედეგები

   

  ასევე ლექტორებისა და სხვა შესაბამისი თანამშრომლების მონიტოგინგი:

  • დასწრება
  • აქტივობა
  • დროის სწორად გამოყენება
  • სასწავლო პროცესის წარმართვა ორგანიზება
  • გამოცდებისა და დავალებების კონტროლი

   

  ამ ყველაფრის გაკონტროლება შესაბამისი პროგრამის გარეშე ხშირ შემთხვევაში შეუძლებელი ხდება ან ძალიან დიდ დროსთან და ხარჯებთან არის დაკავშირებული.

  moodle-ს წყალობით დირექორატისთვის ეს პროცესი მარტივი ხდება, რაც ხარისხის ამაღლებას და თანხის დაზოგვის პირდაპირ პროპორციულია

 •  

  ლექტორისათვის მარტივი ხდება:

   

  • ლექციების დანიშვნა
  • გამოცდების შედგენა
  • შედგების გაზიარება სტუდენტებისტის
  • დროის დაგეგმვა განაწილება

   

  ლექტორისათვის მარტივი ხდება თვალყური ადევნოს როგორც:

   

  • სტუდენტების აქტივობას
  • საქმიანობას

   

  რაც ხელს უცყობს დისციპლინის ამაღლებას და უამრავი დროის დაზოგვას ყველასათვის

 •  

  სტუდენტისათვის მარტივი ხდება მისი:

   

  • აქტივობის კონტროლი
  • ლექციების ცხრილის მართვა
  • საგნების არჩევა
  • ქულების მონიტორინგი
  • დავალებების ინტერნეტის მიგება-შესრულება,
  • შესაძლებელს ხდის უცხოელი სტუდენტებისთვის (და არა მარტო) გამოცდბის დისტანციურად ჩაბარებას.
ჰოსტინგი Serv.Ge